Science

Afgelopen dinsdagmiddag (4 juli) was het zover. De ‘Science’-leerlingen van verschillende basisscholen in de omgeving hadden hun afsluitende digitale toetsen voor de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde op het Wiringherlant. En natuurlijk kregen de leerlingen na toetsing de felbegeerde ik leer digitaal-Sciencecertificaat uitgereikt (zie de foto`s op  website).

Vorig schooljaar zijn we begonnen met het pilot-project ‘meerkunners’. Hierin hebben we samen met 2 basisscholen en hun 10 geselecteerde  leerlingen uit groep 8 de pilot Science gedraaid via de digitale lesmethode van ik leer digitaal. Hierin volgden de leerlingen op een flink pittig niveau de lessen biologie, scheikunde en natuurkunde in het Engels. Deze digitale lessen maakten ze voor een gedeelte tijdens hun lessen op de basisschool en voor een gedeelte thuis. Deze lessen konden ze in hun eigen tempo maken waar ze maar wilden en wanneer het hun uitkwam.

Dit schooljaar hebben we het project ‘meerkunners’ verder kunnen uitbreiden met in totaal 9 basisscholen en hun 57 groep 8 leerlingen. Vanaf januari 2017 zijn we begonnen om de lessons Biology, Chemistry and Physics iedere 2 weken voor de leerlingen klaar te zetten en hun prangende vragen te beantwoorden. Afgelopen dinsdag hebben we, met het merendeel van de grote groep waarmee we zijn gestart, het project afgerond met een reeks afsluitende digitale toetsen op het Wiringherlant zelf.

Dit project vormt een mooie brug tussen het po en het vo, waarbij we extra aandacht kunnen geven op het gebied van de eerder genoemde natuurwetenschappelijke vakken. En daarnaast versterking bieden van het Engels en een goede introductie kunnen geven voor het nieuwe vak Science wat volgend schooljaar wordt gegeven in onze 2 TTO-klassen. Tijdens de lessen Science zullen de leerlingen wederom aan de slag gaan met digitale lesmethode ik leer digitaal waarbij ze nieuwe uitdagende stof te verwerken krijgen en waarbij er een sterk component O & O (onderzoek en ontwerp) om de hoek komt kijken.