aanmelding nieuwe leerlingen

Aanmelding nieuwe leerlingen

De aanmelding voor nieuwe leerlingen heeft plaatsgevonden op dinsdag 28 februari en woensdag 1 maart jl. Het is echter nog steeds (na overleg)  mogelijk om je aan te melden voor onze school.

Wanneer je informatie wilt over een bepaalde afdeling of leerjaar neem dan contact op voor: 

  • leerjaar 1 en de onderbouw havo/vwo met mw. Leertouwer (led@wiringherlant.nl)
  • vmbo-bb/kb leerjaar 2, 3 en 4 met mw. Lammers (lms@wiringherlant.nl)
  • vmbo-tl leerjaar 2, 3 en 4 of vmbo-gl leerjaar 3 en 4 met mw. Kraakman (kra@wiringherlant.nl)
  • de leerjaren 4, 5 en 6 havo/vwo met de heer Van Rooij (roo@wiringherlant.nl).

Telefoonnummer van de school is 0227-513830.

De aanmeldingsformulieren staan bij de berichten aan de linker site van de website.