atheneum

havo/vwo  1, 2 en 3
Leerjaar 1 2 3
Vak
Nederlands 4 3 3
Engels 4 3 3
te/ha/mu 5 3 3
LO 3 3 2
Duits 3 3
Frans 2 3 3
geschiedenis 2 2 2
aardrijkskunde 2 2 2
wiskunde 3 3 4
natuur-scheikunde 2
natuurkunde 3
scheikunde 2
biologie 2 2
economie 2
I&C 1 1
NST 2
mentorles 1
Totaal 31 30 32
vwo 4, 5 en 6
Leerjaar 4 5 6
Vak
Gemeenschappelijke vakken  
Nederlands 3 4 3
Engels 4 4 3
maatschappijleer 2
LO 2 2 1
CKV 1 2
rekenen 1
Totaal 12 13 7
Profielvakken / keuzevakken  
Duits 3 3 3
Frans 3 3 3
wiskunde A 3 4 4
wiskunde B 4 4 4
natuurkunde 3 3 3
scheikunde 3 3 3
biologie 3 3 3
informatica 3 3 3
aardrijkskunde 3 3 3
geschiedenis 3 3 3
economie 3 3 3
management & organisatie 3 3 3
filosofie 1 2 2
kunst (BV) 2 2 1
kunst (MU) 2 2 1
kunst (ALG) 1 1 0