cursus poëzieschrijven havo/atheneum 4

Voor de 4e klassen havo en vwo werd er op donderdag 22 februari een korte cursus poëzieschrijven aangeboden, door Dasja Koot.

Dasja Koot van de school der poëzie gaf een zeer inspirerende les, over de betekenis van poëzie, het maken van poëzie en de kunstgrepen om de taal tot haar zuiverste betekenis te ontbloten.

De leerlingen waren tevreden (natuurlijk niet allemaal), maar een grote groep wist mij te vertellen dat de cursus erg meeviel. Dat is toch wel een heel groot compliment bij monde van een groep pubers, Waarvan het gros de mening verkondigt dat lezen en poëzie helemaal niet te “hachelen” is .

 

Hieronder volgt een gedicht dat gemaakt is tijdens deze lessen:

Ik ben ik

Wist ik maar wie ik is

In mijn hoofd gebeurt veel

Dat blijft daar ook

(Denk ik)

 

Ben ik mijn eigen schepper

Schepper van mijn gedachten 

Maker van mijn eigen brein

Of is de maker hiervan namaak?

 

Wat als dit onafgebroken doorspeelt

Doorspeelt in mijn brein

Als een kwelgeest in mijn hoofd