Delf Scolaire

 

 

Geslaagd voor het diploma Delf Scolaire B1 in 2017!

 

 

 

Met trots kunnen wij mededelen dat de volgende leerlingen uit vwo-5:

 

  • Nadine Boutkan
  • Ferdi Gözükara
  • Laura Haverkorn
  • Andrea Hotting
  • Jasper Rooks
  • Charlotte Takes
  • Lior Temminck
  • Jana van Vilsteren

 

het diploma DELF Scolaire niveau B1 hebben behaald. Het examen is afgenomen in juni en onlangs is vanuit Frankrijk de uitslag bekend gemaakt: alle kandidaten hebben het diploma behaald!

L’équipe de la section française félicite tous les lauréats!

De directie en de sectie Frans feliciteert deze leerlingen met hun behaalde diploma! De diploma’s worden vanuit Frankrijk opgestuurd -dit heeft even tijd nodig– en daarom volgt pas in december 2017 de officiële diploma-uitreiking.

DELF Scolaire wordt wereldwijd erkend en is een leven lang geldig. DELF-examens zijn officiële Franse taalexamens, die overal ter wereld worden afgenomen. Met het examen worden de spreek-, luister-, lees- en schrijfvaardigheden van de leerlingen getoetst.

Ook volgend schooljaar (2017/2018) zullen de leerlingen uit vwo-5 met het vak Frans weer voorbereid worden op het DELF Scolaire examen.

Mogen er nog vele leerlingen volgen!