Examen 2018

Rooster CE-I 2018

Bijlage_1_CvTE-16_01425_Rooster_centrale_examens_VO_2018_def_vs_1_0_publicatie

 

 

draaiboek havo/vwo

Het draaiboek examen havo/vwo wordt gepubliceerd in onderstaande link:

draaiboek eindexamen havo-vwo 2018 – website

 

Draaiboek vmbo-bb/kb

Binnenkort breekt een spannende periode aan voor uw zoon/dochter omdat de examens voor de deur staan. In de bijlage vind u het draaiboek examens bbkb met alle informatie over belangrijke data en tijdstippen. De roosters voor het Praktijkexamen (CSPE) en het Centraal examen (CE) zijn opgenomen in het draaiboek. Uiteraard bespreken wij alle informatie in de lessen met de leerlingen.

 

De draaiboeken examens vmbo bb/kb en vmbo- tl zijn nog niet voor publicatie gereed.