Flits oktober Salevo

Samenwerkend Lezen in het Voortgezet Onderwijs (SALEVO) voor klas 1

Na de herfstvakantie wordt in alle eerste klassen de methode SALEVO ingevoerd.

SALEVO staat voor Samenwerkend Lezen in het Voortgezet Onderwijs en is een methode waarin verschillende inzichten over effectief leesonderwijs zijn samengebracht. Veel leerlingen in het voorgezet onderwijs zijn onvoldoende vaardig om teksten uit schoolboeken begrijpend te lezen. De vaardigheden die leerlingen zich bij Nederlands eigen maken, passen zij vaak niet toe bij andere (zaak)vakken. Onvoldoende tekstbegrip levert vaak problemen op bij het leren. Met de invoering van SALEVO hopen we het tekstbegrip van leerlingen te vergroten.

 

SALEVO bevat materiaal dat passend is voor verschillende leerjaren, onderwijsmethodes en vakken. Wij starten er in klas 1 mee en hopen het in het volgend schooljaar mee te nemen naar de 2e klas. Met SALEVO is het mogelijk de leesvaardigheid van leerlingen te trainen én tegelijkertijd vakinhoudelijke kennis over te dragen. Niet alleen bij het vak Nederlands, maar ook in de mentorles en bij zaakvakken gaan leerlingen in kleine groepen (van drie of vier leerlingen) samen kijken naar een zaakvaktekst. De tekstkeuze bepaalt de moeilijkheidsgraad van de opdrachten.

Het streven is dat per rapportperiode per vak minimaal 3x met SALEVO gewerkt wordt.

Voor vragen / opmerkingen kunnen jullie bij ons terecht!

Annemiek de Caluwé en Annemarie Hiemstra