Flits OPR

Openbare oproep kandidaten voor de ondersteuningsplanraad (OPR).

De ondersteuningsplanraad is een speciale medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband. In het geval van het rsg Wiringherlant gaat het om het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband VO Kop van Noord Holland.

De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op (het vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan wordt beschreven op welke wijze vorm gegeven wordt aan het passend onderwijs binnen de regio. Daarmee is het ondersteuningsplan het kader waar binnen het passend onderwijs ook op onze school vorm krijgt.

De leden van de ondersteuningsplanraad zijn ouders en leraren. Van elke school wordt één docent en één ouder afgevaardigd. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen aan het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die MR’en afkomstig te zijn. Er wordt vier tot zes keer per jaar vergaderd waarbij grotendeels Den Helder als vergaderplaats wordt aangehouden. Op dit moment zijn wij nog op zoek naar een ouder die plaats kan nemen in de OPR.

Als u geïnteresseerd bent of meer informatie wilt, kunt u zich melden bij:

Reinier Wagner

wag@wiringherlant.nl

secretaris MR rsg Wiringherlant