Flits Vecon Business School

Vecon Business School

 

Vorige week vrijdag ontving de sectie economie het verheugende bericht dat rsg Wiringherlant officieel tot Vecon Business School is benoemd. Binnenkort wordt er een vlag en een plaquette officieel uitgereikt.  Een kort stukje waaruit blijkt wat een VBS is:

Leerlingen Hebben de mogelijkheid om uitgebreid kennis te maken met economie en ondernemerschap. Hiermee kunnen ze hun talenten ontwikkelen en vormen ze zich een goed beeld van het vervolgonderwijs of toekomstig beroep.

Leraren Hebben een netwerk waarin ze kennis kunnen opdoen en delen. Er is vrijheid bij het inrichten van de lessen waardoor ze meer uitdaging hebben. Hierdoor kunnen ze hun vak met plezier uitoefenen.

Scholen Kunnen dankzij de certificering laten zien dat zij aandacht besteden aan de talentontwikkeling op het gebied van economie en ondernemerschap. De VBS kan ingezet worden bij de PR van de school.

De VBS is er voor vmbo, havo en vwo

De sectie economie bereidt in het kader van de Vecon Business School met alle derde klassen een markt/fancy fair voor, die in samenwerking met het bedrijfsleven in februari op school wordt gehouden.