Flits Genomics

Een reizend DNA-lab is uitgenodigd om in de week van 16 oktober voor klas vwo 6 met biologie in hun vakkenpakket een les bij ons op school te verzorgen.

Het onderwerp van de les, een practicum, is “Genomics”. Dit is een onderzoeksveld dat zich bezighoudt met de samenhang tussen genen, eiwitten en het uiteindelijk functioneren van een organisme.

 

Het uitgenodigde DNA-lab heet Gezond of Ziek: een vouwtje verkeerd.

In dit lab gaan de leerlingen op zoek naar de moleculaire oorzaak van enkele eiwitvouwingsziekten. Er zullen op universitair niveau verschillende practica worden uitgevoerd. Het geheel wordt begeleid door studenten van de Universiteit Leiden.