havo

havo/vwo 1, 2 en 3
Leerjaar 1 2 3
Vak
Nederlands 4 3 3
Engels 4 3 3
te/ha/mu 5 3 3
LO 3 3 2
Duits 3 3
Frans 2 3 3
geschiedenis 2 2 2
aardrijkskunde 2 2 2
wiskunde 3 3 4
natuur-scheikunde 2
natuurkunde 3
scheikunde 2
biologie 2 2
economie 2
I&C 1 1
NST 2
mentorles 1
Totaal 31 30 32
havo 4, 5
Leerjaar 4 5
Vak
Gemeenschappelijke vakken   0
Nederlands 4 4
Engels 4 4
maatschappijleer 2,5
LO 2 2
CKV 2 0
rekenen 1 0
Totaal 15,5 10
Profielvakken / keuzevakken  
Duits 4 4
Frans 4 4
wiskunde A 3 3
wiskunde B 4 4
natuurkunde 4 4
scheikunde 3 3
biologie 4 4
informatica 3 3
aardrijkskunde 3 3
geschiedenis 3 3
economie 4 4
management & organisatie 3 3
kunst (BV) 2 1,5
kunst (MU) 2 1,5
kunst (ALG) 1 1,5