Herkansingen havo en vwo

Via onderstaande link meld je je aan voor de komende herkansing:

Herkansing 2, tot uiterlijk 6 februari 2017.

havo 5

vwo 6