huiswerkklas

huiswerkklas

Na de herfstvakantie beginnen we met de huiswerkbegeleiding.

De huiswerkbegeleiding heeft verschillende doelen:

 • Het bieden van een rustige plek om huiswerk te kunnen maken.
 • Het oefenen en aanleren van planningsvaardigheden (o.a. goed gebruik maken van de agenda).
 • Het verbeteren van de studievaardigheden; leren leren, mindmappen, maken van samenvattingen, gebruik WRTS enz.
 • Het controleren van het huiswerk en het overhoren van het geleerde.
 • Terugkoppeling naar ouders. In tegenstelling tot vorig jaar is er in eerste instantie geen bijlesmogelijkheid voor specifieke vakken. Mocht er een specifieke vraag zijn zullen we proberen hier een goede, passende oplossing voor te vinden.
 • Leerlingen zijn alleen welkom bij de huiswerkbegeleiding als ze gemotiveerd zijn; ze moeten dus op vrijwillige basis komen. Wel is het zo dat er kosten verbonden zijn aan de huiswerkbegeleiding. Volgens onderstaand schema gaan de kosten per 8 weken omhoog:
 • We starten met drie middagen huiswerkbegeleiding. Deze worden ingepland op maandag-, dinsdag- en woensdagmiddag van 14:00 tot 16:30 uur. Tijdens deze middag is er minimaal één begeleider aanwezig. Afhankelijk van het aantal leerlingen komen hier begeleiders bij. We streven naar één begeleider op 6 a 7 leerlingen.
 • Eerste 8 weken: 25 % kosten ouders / 75 % kosten school         = €2,50 per middag, per leerling
 • Tweede 8 weken:  50 % kosten ouders / 50 % kosten school     = €5.00 per middag, per leerling
 • Derde 8 weken: 100% kosten ouders                                          = €7.50 per middag, per leerling
 • Als u geïnteresseerd bent of als u meer informatie wilt hebben dan kunt u contact opnemen met:

Reinier Wagner

wag@wiringherlant.nl