Lenteschool

Om het onnodig zittenblijven terug te dringen is met ingang van schooljaar 2015-2016 een pilot lenteschool ingesteld. De lenteschool, als pedagogische interventie, past in de visie van de school.

De pilot is gestart met de afdelingen vmbo leerjaar 2 en 3, havo leerjaar 3 en 4 en vwo leerjaar 3 en 4. Er is op basis van haalbaarheid en motivatie een selectie uit deze leerjaren gemaakt van leerlingen die op doubleren staan. De lenteschool is de tweede week van mei (m.u.v. 5 mei) en de daarop volgende drie zaterdagen aangeboden.

Tijdens de lenteschool wordt aan maximaal twee vakken en aan leervaardigheden gewerkt. De lenteschool wordt afgesloten met een toets, welke het resultaat uit het verleden kan vervangen. Door in een korte periode intensief te werken aan maximaal twee vakken, krijgen leerlingen een kans om goed voorbereid de toets te maken en een goede basis op te bouwen voor het volgende deel van het schooljaar.

Wanneer een leerling deelneemt aan de lenteschool wordt er in samenspraak met de ouders/verzorgers een contract opgesteld. In dit contract staat o.a. vermeld het aantal contracturen en de prestatie die moet worden geleverd op vakinhoudelijk gebied en/of studievaardigheden. Met dit contract gaan de leerlingen en de ouders/verzorgers akkoord met de regels van de lenteschool.

De lenteschool wordt afgesloten met een certificaat en een terugkoppeling van de ervaringen met de leerlingen naar de docenten/mentoren.