medezeggenschapsraad, notulen

De notulen van de medezeggenschapsraad zijn op aanvraag beschikbaar bij de secretaris van de MR. Deze kunt u bereiken op wag@wiringherlant.nl.