De schoolleiding

De kerndirectie van rsg Wiringherlant bestaat uit twee personen

dhr. ir. J. Huisman, interim-rector

mw. E.A.W. Hart, plaatsvervangend rector

_FRP5540_klein onbewerkt

 

Wegens het vertrek van de heer Bijeman naar een andere school heeft Co Huisman tijdelijk zijn werkzaamheden overgenomen. Als interim-rector zal hij de in gang gezette ontwikkelingen implementeren en zorgen voor continuïteit.

 

 

De afdelingsleiders

De voorbereiding en praktische uitvoering van het beleid wordt gedelegeerd naar de afdelingsleiders:

  • mw. G.J. Stam, afdelingsleider vmbo-bb/kb a.i.
  • dhr. M. Vriend, waarnemend afdelingsleider vmbo-tl
  • mw. D.C. Leertouwer-Bennink, afdelingsleider havo/atheneum onderbouw
  • dhr. drs. H.W.R. van Rooij, afdelingsleider havo/atheneum bovenbouw

De kerndirectie en de afdelingsleiders vormen samen de schoolleiding.