profielwerkstuk vmbo-tl

Het traject met betrekking tot het profielwerkstuk is inmiddels van start gegaan. Dit werkstuk vormt een verplicht onderdeel van het examenprogramma van de Theoretische Leerweg en moet ten minste met een voldoende worden afgesloten.

De leerlingen werken in tweetallen en maken een werkstuk naar aanleiding van een sectorgebonden onderwerp. Het werkstuk wordt volgens een vast tijdpad uitgewerkt en vastgelegd in een logboek.

Het traject wordt begeleid door de vakdocenten van TL4 en de eindpresentatie zal plaatsvinden bij het vak Nederlands. De leerlingen ontvangen een beoordeling voor het sectorwerkstuk (onvoldoende, voldoende of goed) en voor de presentatie bij het vak Nederlands (PTA-cijfer voor het vak Nederlands: onderdeel: presenteren)

Indien een leerling niet alle afspraken met betrekking tot het sectorwerkstuk is nagekomen, kan een onvoldoende beoordeling volgen. Dit betekent dat het examentraject van de leerling op dat moment blokkeert. 

Profielwerkstukboekje TL 20172018