Vernieuwing vmbo op rsg Wiringherlant

Vernieuwing vmbo op rsg Wiringherlant

De beroepsgerichte programma’s in het vmbo  worden landelijk vereenvoudigd, verduidelijkt en geactualiseerd. De beroepsgerichte vakken worden profielen genoemd. Profielen zijn opgebouwd uit modulen die voor een deel zelf gekozen kunnen worden door de leerlingen.

De nieuwe profielen zullen straks beter aansluiten op actuele ontwikkelingen in de (beroeps)werkelijkheid en de vervolgopleidingen in het mbo. Ze houden rekening met leerroutes van leerlingen en ze dragen bij aan een betere organiseerbaarheid van het onderwijs. Binnen de profielen krijgt de loopbaanoriëntatie van de leerling een grotere rol.

In augustus 2017 start Wiringherlant  in leerjaar 3 (BB / KB / GL) met de vernieuwde profielstructuur:

  • mobiliteit en transport
  • produceren, installeren en energie
  • economie en ondernemen
  • zorg en welzijn

Leerlingen kiezen in leerjaar 2 voor een profiel. Daar horen een aantal verplichte en enkele keuzevakken bij.

  • Een vak/profiel wordt alleen aangeboden indien er minimaal 12 leerlingen voor dit vak/profiel gekozen hebben. Indien blijkt dat de school het vak niet kan aanbieden doordat er te weinig leerlingen voor dit vak/profiel gekozen hebben, wordt de leerling gevraagd een andere keuze te maken.

Meer informatie over:

  • economie & ondernemen (E&O)
  • mobiliteit & transport (M&T)
  • produceren, installeren en energie (PIE)
  • zorg en welzijn (Z&W)

Via onderstaande link kunt een animatie afspelen over de veranderingen in het vmbo:

https://youtu.be/55u64_Or4dw

Via onderstaande link kunt u de presentatie lezen zoals die op 17 november jl. op de profielavond aan ouders is gepresenteerd:

2016-11-17 presentatie vernieuwing vmbo rsg Wiringherlant