vmbo-KBL leerjaar 3 en 4 (K3A, K3B, K4A, K4B)

sector Economie

 leerjaar kbl 3 kbl kbl 4 kbl 4
A B A B
Vak
Gemeenschappelijk deel 
Nederlands 3 3 3 3
Engels 3 3 3 3
maatschappijleer 2 2
kunstvakken 1
LO 2 2 2 2
rekenen 1 1 1 1
Sectorgebonden deel
wiskunde 4 4
economie 4 4 4 4
maatschappijleer 2 2 2
Beroepsgericht programma
15 15 15 15
Extra
mentorles 1 1 1 1
Totaal 35 33 33 31

sector Zorg en Welzijn

 leerjaar kbl 3 kbl 3 kbl 4 kbl 4
A B A B
Vak
Gemeenschappelijk deel 
Nederlands 3 3 3 3
Engels 3 3 3 3
maatschappijleer 2 2
kunstvakken 1
LO 2 2 2 2
rekenen 1 1 1 1
Sectorgebonden deel
wiskunde 4 4
biologie 4 4 4 4
maatschappijleer 2 2 2
Beroepsgericht programma
15 15 15 15
Extra
mentorles 1 1 1 1
Totaal 35 33 33 31

sector Techniek

 leerjaar kbl 3 kbl 4
Vak
Gemeenschappelijk deel 
Nederlands 3 3
Engels 3 3
maatschappijleer 2
kunstvakken 1
LO 2 2
rekenen 1 1
Sectorgebonden deel
wiskunde 4 4
natuurkunde 4 3
Beroepsgericht programma
15 15
Extra
mentorles 1 1
Totaal 35 32