vmbo-TL 1 t/m 4+ tl/havo leerjaar 1

Leerweg 1 TL 2 TL 1 TL/H
Vak
Nederlands 4 3 4
Engels 3 3 4
te/ha/mu 6 2 5
LO 4 3 3
Duits 3
Frans 2 2 2
geschiedenis 2 2 2
aardrijkskunde 2 2 2
wiskunde 3 3 3
natuur-scheikunde 2
biologie 2 2 2
economie 2
techniek 2 2
NST 2
I&C 0 0 1
mentorles 1 1 1
Totaal 31 32 31
Extra
sportklas 2 2 2

 

Leerjaar  3 4
Vak
Gemeenschappelijk deel
Nederlands 4 4
Engels 3 4
maatschappijleer 2
kunstvakken 1 1
LO 2 2
rekenen 1
Sectordeel en keuzedeel
wiskunde 4 4
natuurkunde 3 4
economie 3 4
biologie 3 4
Duits 3 4
Frans 3 4
geschiedenis 3 4
aardrijkskunde 3 4 Sector TN verplicht wi en nask1
kunstvakken 2 3 4 Sector EC verplicht ec en wi of fa of du
natuur- en scheikunde 2 3 4 Sector Z&W verplicht bi en wi of ak of gs
Extra Leerjaar 3 5 sector/keuzevakken = (waarvan wiskunde verplicht) 16
mentorles 1 1 16 + 13 = 29
Leerjaar 4 4 sector/keuzevakken 16
Totaal 29 26 16 + 10 = 26