Welkom

Voor veel jongeren is de middelbare schooltijd een belangrijke periode in hun leven. Met elkaar – leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers – geven we vorm en inhoud aan deze belangrijke fase. Vorming, opvoeding en onderwijs zijn in onze visie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op rsg Wiringherlant zetten we ons met veel enthousiasme in om de jongeren een veilige en krachtige leeromgeving te bieden met optimale kansen om zich op tal van terreinen te ontplooien. Rsg Wiringherlant is een brede, kleinschalige openbare scholengemeenschap voor vmbo, havo en atheneum. Wij staan altijd open voor vragen en suggesties.

Als schoolleiding, medewerkers en leerlingen zijn wij trots op onze school en hopen wij dat ook uw kind zal zeggen:

“rsg Wiringherlant, dat is mijn school!”

Op onze website (www.wiringherlant.nl) krijgt u een indruk van de manier waarop wij met elkaar en met de leerlingen omgaan. U vindt daar tevens onze visie op onderwijs en wij leggen uit waarom de ontplooiing van iedere individuele leerling zo belangrijk voor ons is.

M.G. Cornelisse
rector