Agenda

25-01-2021

voorlopige profielkeuze

25-01-2021

kijk-en luistertoets Frans havo (1e en 2e uur)

26-01-2021

open dag (40-minutenrooster t/m 5e uur)

Open dag Wiringherlant

Op dinsdag 26 januari is de digitale open dag voor groep 8-ers. Doe je mee met de virtuele tour en de speurtocht? Je kunt een Wiringherlantpakket winnen! 

Hollands Kroonse Beursvloer vanuit Wiringherlant

Examenleerlingen Koen Franke en Justin de Weert (atheneum 6) organiseren De Beursvloer. 
Zij hebben er hun profielwerkstuk van gemaakt. 


Wiringherlant en Hollands Kroon slaan handen ineen

De afgelopen weken is de gemeente digitaal op bezoek geweest bij verschillende lessen op Wiringherlant. 

Meedenken en beslissen voor onze school?

Voor onze medezeggenschapsraad zijn wij op zoek naar een inspirerende en doortastende ouders.

Tweetalig onderwijs (TTO) Double Fun

Wie het Engels beheerst, kan de wereld aan. Engels is de voertaal in de internationale gemeenschap. Op de middelbare school is Engels een belangrijk vak. Alle leerlingen in Nederland doen er examen in. Op het Wiringherlant doen we er nog een schepje bovenop. Leerlingen van havo en atheneum kunnen tweetalig onderwijs volgen. Dat betekent dat in de eerste drie leerjaren meer dan de helft van de lessen in het Engels wordt gegeven.

Sportklas
Altijd in beweging

Skeeleren, windsurfen, BMX’en; het zijn geen sporten die je verwacht tijdens de normale gymles. Maar op het Wiringherlant kun je je er toch aan wagen. Tenminste, als je in de sportklas zit. Ben je een sporter, dan ben je hier op je plek. Leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar krijgen naast het vaste lesprogramma twee uur extra sport.

Global Citizen Network
Wereldburgers

We zijn onderdeel van een internationale samenleving, waarin mensen zich steeds makkelijker en vrijer bewegen. Om vakantie te vieren, te werken en te wonen. We beseffen dat ook onze leerlingen wereldburgers zullen worden en dat we hen als school daarop moeten voorbereiden. ‘Open naar de wereld’ staat prominent in ons schoolmotto.

Extra aanbod

Ieder kind heeft aanleg en talenten, maar soms is het nog niet duidelijk waar die precies liggen. Met ons ruime aanbod krijgen leerlingen de kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daardoor ‘worden zij wie zij zijn’.

Wiringherlant, dat is mijn school!

 

Top