AANMELDEN VOOR WIRINGHERLANT

We zijn heel blij dat jullie voor onze school hebben gekozen. Van harte welkom!  

Nadat onderstaand formulier is ingevuld, ontvangt u een bevestigingsmail (deze kan mogelijk in uw spam-box terecht komen). Voor het inleveren van de documenten (zie onder) zien we u graag op één van de inschrijfavonden.

De inschrijfavonden zijn op: 

  • dinsdag 7 maart 2023 van 16.00 uur tot 20.00 uur en 
  • woensdag 8 maart 2023 van 17.00 uur tot 20.00 uur

Neem deze avond de volgende kopie documenten mee om uw inschrijving compleet te kunnen maken:

  1. kopie van ID-kaart van uw zoon of dochter
  2. kopie van het advies van de basisschool
  3. kopie van eventuele andere documenten die u heeft aangegeven bij Bijzonderheden

We heten jullie van harte welkom op 7 of 8 maart!

Team Wiringherlant

Aanmeldingsformulier 2023-2024

Leerlinggegevens

Leerlinggegevens

Gegevens ouders/verzorgers

Ouder/verzorger 1
Ouder/verzorger 2

Schoolloopbaangegevens

Bezochte schooltype(s):

Laatste bezochte/huidige school

Indien ja, vul dan de scholen hieronder in.

Aanmelding en advisering

Advies school en perspectief onderzoeksbureau s.v.p. in tabel aanvinken. Bij een dubbel advies dient u beide adviezen aan te vinken..

Advies advies school perspectief onderzoeksbureau
vmbo: basisberoepsgerichte leerweg (bbl)
vmbo: kaderberoepsgerichte leerweg (kbl)
vmbo: theoretische leerweg (tl)
havo
havo/ath
atheneum

Extra's

N.B. Indien u voor een van deze extra’s kiest, brengt dat ook extra kosten met zich mee

Bijzonderheden

Is er extra ondersteuning geweest/ nodig t.a.v.:

Top