Aanmelden voor wiringherlant

Wordt Wiringherlant jouw nieuwe school? Welkom! Je ouders kunnen je aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen. Zorg ervoor dat het
uiterlijk donderdag 17 maart 2022 bij ons binnen is.

 

Procedure aanmelden

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt u een ontvangstbevestiging (deze kan mogelijk in uw spam-box terecht komen).

Hoe verder na de aanmelding?

  • in april vinden de warme overdrachten plaats met de basisscholen.
  • in mei sturen wij de voorlopige plaatsing.
  • na de eindtoets nemen de basisscholen contact op met ons, daarna ontvangt u de definitieve studieplaatsing.
  • woensdag 22 juni zijn de nieuwe brugklassers van harte welkom op de kennismakingsmiddag!

Aanmeldingsformulier 2022-2023

Leerlinggegevens

Leerlinggegevens

Gegevens ouders/verzorgers

Ouder/verzorger 1
Ouder/verzorger 2

Schoolloopbaangegevens

Bezochte schooltype(s):

Laatste bezochte/huidige school

Indien ja, vul dan de scholen hieronder in.

Aanmelding en advisering

Advies school en perspectief onderzoeksbureau s.v.p. in tabel aanvinken. Bij een dubbel advies dient u beide adviezen aan te vinken..

Advies advies school perspectief onderzoeksbureau
vmbo: basisberoepsgerichte leerweg (bbl)
vmbo: kaderberoepsgerichte leerweg (kbl)
vmbo: theoretische leerweg (tl)
havo
havo/ath
atheneum

Extra's

N.B. Indien u voor een van deze extra’s kiest, brengt dat ook extra kosten met zich mee

Bijzonderheden

Is er extra ondersteuning geweest/ nodig t.a.v.:

Ondertekenen

  1. De toeleverende basisschool voorziet rsg Wiringherlant van alle gegevens behorende tot het onderwijskundig rapport. U geeft de basisschool toestemming om gegevens over uw kind te verstrekken aan rsg Wiringherlant.
  2. Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier geeft u aan in te stemmen met de schoolregels van rsg Wiringherlant. U kunt deze schoolregels inzien op de website of aanvragen bij de administratie.

Teken/schrijf hieronder je handtekening en klik op handtekening opslaan

Handtekening opslaan Verwijder handtekening
Top