belangrijke data

Voor de ouders,verzorgers van de leerlingen van groep 8 van de basisscholen is er op donderdag 1 december 2016 een voorlichtingsavond. U ontvangt via de basisschool van uw zoon of dochter er een uitnodiging voor.

Onze open Dag is op dinsdag 31 januari 2017

De leerlingen van groep 8 van de basisscholen worden ‘s middags uitgenodigd om samen met hun groepsdocent naar onze school te komen voor het volgen van twee proeflesjes.

‘s Avonds is de school van 19.00 tot 21.30 uur open voor iedereen om kennis te maken met rsg Wiringherlant. De vakken presenteren zich in de lokalen en in de aula is een informatiemarkt ingericht over leerlingbegeleiding, ELOS, de leerlingenraad, de sportklas en nog veel meer.