BRUGKLAS

In de brugklas volg je veel verschillende vakken. Al deze vakken brengen je heel wat vakkennis bij, maar je leert er ook andere dingen (vaardigheden) zoals samenwerken, overleggen, onderzoeken en presenteren. Je mentor verzorgt de studie- en mentorles. Tijdens deze lessen wordt er aandacht besteed aan leren leren, het maken van huiswerk, het groepsproces in je klas en verschillende zaken die op school spelen.

In de brugklas zit je soms in een klas met twee niveaus. Bijvoorbeeld bb/kb, tl/havo of havo/atheneum. Dit houdt in dat je op beide niveaus leerstof krijgt aangeboden en getoetst wordt. Aan het einde van het eerste leerjaar krijg je een advies welke leerroute je vanaf leerjaar 2 verder gaat volgen.

Top