De rapportage

De school licht leerlingen en ouders/verzorgers regelmatig in over het verloop van de studieresultaten van de leerlingen en desgevraagd over de gronden waarop de beoordeling is gebaseerd. Daartoe ontvangt iedere leerling drie keer per jaar een verslag van zijn/haar studieresultaten.

De tussentijdse rapportcijfers worden afgerond op 1 decimaal, het eindrapport bestaat uit hele (afgeronde) cijfers.  Daarnaast zijn de vorderingen van de leerlingen het hele jaar door in te zien in het leerlingenprogramma Magister. Ouders/verzorgers ontvangen hiervoor een inlogcode.

Alle rapporten worden berekend volgens de systemathiek van het voortschrijdende gemiddelde. De leerlingen van de examenklassen ontvangen na afsluiting van de SE (schoolexamen) periodes een overzicht van de behaalde resultaten. Op gezette tijden is er contactmomenten. De ouders/verzorgers kunnen dan desgewenst samen met de leerling, de mentor en/of de vakdocenten spreken over de studieresultaten van hun  kind.

bevorderingsnormen 2017-2018