De toelating

Leerlingen worden in het 1e leerjaar geplaatst na persoonlijk overleg tussen de basisschool en rsg Wiringherlant. De basisschool stelt op basis van testgegevens en een onderwijskundig rapport een advies samen over de leerlingen van groep 8 en dit advies is leidend voor de plaatsing in het eerste leerjaar.

Bij het samenstellen van de klassen worden de volgende criteria gehanteerd:

  1. allereerst worden de leerlingen in het juiste onderwijstype geplaatst
  2. vervolgens wordt gekeken naar een evenredige verdeling naar de scholen van herkomst, de mogelijkheid om samen te fietsen, het aantal leerlingen per locatie en het aantal jongens en meisjes per klas