Decanaat

Tijdens de schoolloopbaan staan leerlingen voor een aantal keuzes zoals sector-, profiel- en/of vakkenpakketkeuze alsmede voor de keuze voor een vervolgopleiding.

Deze keuzes worden o.a. begeleid door de LOB(loopbaan)coördinatoren.

 

Dit zijn:

mw. A.M. van Dijk, dyk@wiringherlant.nl, voor het vmbo-bbl/kbl

dhr. D.C.F. Kapiteyn, kap@wiringherlant.nl, voor het vmbo-tl

mw. drs. R. van IJsseldijk, yss@wiringherlant.nl, voor het havo/vwo onderbouw

dhr. J.L. Swart, swj@wiringherlant.nl, voor het havo/vwo bovenbouw