DOWNloads

Op deze pagina kunt u alle documenten downloaden.

schoolgids

Hier vindt u hier de schoolgids 2023/2024.

Privacy

Omdat onze school één van de scholen is van SOVON, wordt gebruik gemaakt van de bovenschools geldende privacyreglementen. Deze reglementen treft u hier. 
Op school geldt ook een protocol voor gebruik van e-mail, ICT en social media. Klik hier om deze te downloaden. 

leerlingenstatuut

Leerlingenstatuut.pdf

schoolvakanties

Kijk hier voor een overzicht van de schoolvakanties: 
https://www.sovon.nu/vakanties 

emailadressen
medewerkers

Zoekt u contact met een van de medewerkers? Kijk hier voor het e-mailadres.  

SchoolOnder-
steuningsProfiel

Het SchoolOndersteuningsProfiel kunt u hierdownloaden. 

betalen via WIS-collect

Betalingen kunnen via Wis-Collect gedaan worden. In onderstaande link staat meer informatie. 
https://www.wis.nl/ouders___studenten 

ziekmelden via magister

U kunt zelf uw kind ziekmelden in Magister. U hoeft dan geen telefonisch contact te zoeken met de school.
Download hier de handleiding ziekmelden via Magister hoe u de melding moet doen en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn.

Indien uw kind niet meer is ziekgemeld, gaan we ervan uit dat hij/zij weer beter is. U hoeft uw kind dus niet apart beter te melden. Bezoek aan arts/tandarts/specialist graag 48 uur van te voren telefonisch melden.

toetsafspraken

Je vindt hier de Toetsafspraken voor leerlingen.pdf.

lestijden

Hier kun je de lestijden van Wiringherlant terugvinden.

'Lob, wat kan ik ermee?' 

Dit boekje is bedoeld voor ouders van havo 4 en 5 en atheneum 4,5 en 6. In dit lob-boekje.pdf vindt u handige tips en adviezen omtrent een studiekeuze. 

Top