DOWNloads

Op deze pagina kunt u alle documenten downloaden.

Privacy

Omdat onze school één van de scholen is van SOVON, wordt gebruik gemaakt van de bovenschools geldende privacyreglementen. Deze reglementen treft u hier. 
Op school geldt ook een protocol voor gebruik van e-mail, ICT en social media. Klik hier om deze te downloaden. 

schoolvakanties

Kijk hier voor een overzicht van de schoolvakanties: 
https://www.sovon.nu/vakanties 

emailadressen
medewerkers

Zoekt u contact met een van de medewerkers? Kijk hier voor het e-mailadres. 

profielkeuze-
formulieren

Deze zullen later dit schooljaar gepubliceerd worden. 

SchoolOnder-
steuningsProfiel

Het SchoolOndersteuningsProfiel kunt u hier downloaden. 

betalen via WIS-collect

Betalingen kunnen via Wis-Collect gedaan worden. In onderstaande link staat meer informatie. 
https://www.wis.nl/ouders___studenten 

ziekmelden via magister

U kunt zelf uw kind ziekmelden in Magister. U hoeft dan geen telefonisch contact te zoeken met de school.
Download hier de handleiding ziekmelden via Magister hoe u de melding moet doen en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn.

Indien uw kind niet meer is ziekgemeld, gaan we ervan uit dat hij/zij weer beter is. U hoeft uw kind dus niet apart beter te melden. Bezoek aan arts/tandarts/specialist graag 48 uur van te voren telefonisch melden.

toetsregels

De toetsregels kun je hier downloaden. 

lestijden

Hier kun je de lestijden van Wiringherlant terugvinden.

Top