EPAS

VWO 5 en junior ambassadeurs naar Brussel 

Op 25 en 26 september 2018 zullen alle leerlingen van VWO5 en een aantal junior ambassadeurs onder begeleiding van Arjan van Deutekom, Piet Doesburg en mijzelf op excursie gaan naar Brussel. Op 25 september wordt oa een bezoek gebracht aan het Atomium en aansluitend het ADAM Brussel Design museum. De volgende ochtend wordt in de ochtend een bezoek gebracht aan het Parlamentarium. ‘s Middags staat een bezoek aan het Europees Parlement op de agenda. Daar zullen de leerlingen een rondleiding krijgen en zullen ze een Europarlementariër ontmoeten en met hem in gesprek gaan over actuele Europese zaken.
Door de inzet van junior ambassadeurs afgelopen schooljaar, is onze school uitgenodigd door het Europees Parlement om een bezoek te komen
brengen in Brussel.
We hebben er veel zin in!

Claudia Groen
EPAS-coördinator


Verslag eerste dag bezoek Straatsburg en Verdun november 2017

verslag

Project Europa

De junior ambassadeurs bezoeken alle 2e klassen VMBO en 3e klassen HAVO/VWO om het project Europa te introduceren bij de leerlingen. De leerlingen horen wat het doel van het project is en het nut ervan. De presentatie wordt als erg leuk en leerzaam ervaren door zowel de leerlingen als de junior ambassadeurs. Later in het schooljaar volgt een vakantiebeurs naar aanleiding van dit project.

Landelijke Junior Ambassadeur dag Den Haag

verslag van deze dag

Vanuit het Europese Parlement wordt op 6 oktober 2017 een landelijke dag georganiseerd voor alle junior ambassadeurs in Nederland. Sinds afgelopen schooljaar is Wiringherlant in het kader van EPAS (Europees Parlement Ambassadeur School) begonnen met het inzetten van junior ambassadeurs. De taak van de EPAS ambassadeurs is om leeftijdgenoten maar ook mensen in de eigen omgeving kennis te laten maken met het Europees Parlement en de EU. Om goede voorlichting over het Europees Parlement te kunnen geven, is eerst het zelf verwerven van kennis over het Europees Parlement, noodzakelijk. Daarom gaan 6 leerlingen met mij naar Den Haag op 6 oktober. Cato en Jaidy uit VWO 5, Anna en Lyanne uit HAVO 3 en Jelmer en Michiel uit HAVO 4 zullen Wiringherlant vertegenwoordigen.

Het programma dat zij zullen volgen bestaat uit 2 delen:

In de ochtend zullen de ambassadeurs via speeddating aan junior ambassadeurs van andere scholen vertellen waarom ze als ambassadeur op school actief zijn. Ook zullen ze praten over hoe ze jongeren in hun omgeving kunnen betrekken bij de eerste volgende verkiezingen voor het Europees Parlement. (De volgende verkiezingen worden 23 mei 2019 gehouden). Verder zullen de ambassadeurs vragen voorbereiden om aan Kati Piri (Europarlementariër voor de PvdA ) te kunnen stellen in de middag. Vervolgens ervaren de ambassadeurs via een rollenspel hoe besluiten worden genomen in het Europees Parlement.

‘s Middags volgt een discussie met Kati Piri en de dag wordt afgesloten met een fotomoment.

Een bijkomend doel van deze dag is het uitwisselen van ervaringen met andere junior ambassadeurs. Voor onze ambassadeurs zal het vooral betekenen dat ze veel kunnen leren van de ervaringen van andere ambassadeurs.

Claudia de Groot
EPAS-coördinator

EPAS visitatie en viering van de Dag van Europa

Op vrijdag 16 juni mochten wij mevrouw Wieringa verwelkomen en vierden wij tevens de Dag van Europa. Mevrouw Wieringa verzorgt de visitaties voor het EPAS programma en beoordeelt tijdens zo’n visitatie of een school in aanmerking komt om EPAS gecertificeerd te worden. ’s Ochtends werd er door de EPAS ambassadors afgetrapt door de vlaggen voor de school te hijsen. Hier hangen nu niet alleen de RSG Wiringherlant en ELOS vlag maar ook de Europese vlag.

lees verder –> EPAS

Junior ambassadors en EPAS op het Wiringherlant

Het European Parliament’s Ambassador School (EPAS) programma ging zeven jaar geleden in Nederland voor het eerst van start. Het is in de loop der tijd verder ontwikkeld en aangepast en het is nu uitgerold in andere EU-lidstaten, met als doel een Europees netwerk van deelnemende scholen te creëren.

Via dit netwerk van European Parliament’s Ambassador Schools kunnen scholen samenwerkingsverbanden aan gaan, zowel binnen hun eigen land als binnen de EU-landen. Dit gebeurt door middel van uitwisseling van activiteiten en lesmateriaal, via een website, alleen toegankelijk voor de deelnemende scholen.

Inmiddels hebben we een groep van 18 leerlingen uit vmbo-tl 2 t/m  vwo 5, die onze school vertegenwoordigen. De ambassadors dragen de EPAS gedachten uit door zich op verschillende fronten in te zetten. Zo helpen ze tijdens Open Dagen om voorlichting te geven, gaan zelf naar basisscholen in de buurt langs om te vertellen over hun ervaringen van hun uitwisselingen. Ook assisteren ze de ELOS-werkgroep tijdens de Inweek door als gastvrouw/heer op te treden voor de buitenlandse gasten, mee te gaan op de excursies tijdens de Inweek. Onze ambassadors zorgen kort gezegd voor voorlichting over ELOS aan de leerlingen en ouders van school. Het volgen van scholing buiten de school om is hierbij ook een onderdeel.

Wij als rsg Wiringherlant zijn er trots op dat we veel enthousiaste leerlingen hebben die onze school vertegenwoordigen als junior ambassadors.

 

Junior Ambassadors

Wij zijn Junior Ambassadors of ook wel; Elos Ambassadeurs. Ik hoor u nu denken: wat is dat? Op dit moment zijn wij een groep van 10 meiden  (uit verschillende jaren en niveau’s) die allemaal één of meerdere keren op uitwisseling zijn geweest.

Wij zijn dus leerlingen die zich bezig houden met de projecten rond Elos en de uitwisselingen. We weten er allen veel vanaf en hebben dus ook veel ervaring met alles wat met onze school en de Elosprojecten te maken heeft. Wij zijn er om ideeën te delen en willen door middel van onze ervaringen de projecten steeds leuker maken. Samen met de coördinatoren (de docenten die zich met Elos bezig houden) komen we regelmatig bij elkaar, vooral als er iets op het programma staat wat met Elos te maken heeft. Tijdens deze bijeenkomsten  bespreken we dan onze taken en ideeën. Tijdens de afgelopen inweek zijn enkelen van ons bijvoorbeeld mee geweest met excursies en anderen hebben bij het familiediner op school geholpen.

Ook zijn we naar basisscholen geweest om daar voorlichting te geven over wat Elos inhoudt en hebben we met een groepje op de Open Dag van onze school gestaan om door middel van een quiz de aanstaande leerlingen iets te vertellen over onze school en Elos.

Er is aan ons gevraagd (Cato Kral en Jaidy De Caluwé) om op te schrijven wat we leuk vinden aan het ambassadeur zijn en wat de redenen waren om Junior Ambassador te worden. Wij vinden het beiden leuk om te reizen (op uitwisseling te gaan) en nieuwe culturen en mensen te ontmoeten. We zijn helemaal niet verlegen en houden  ervan om daarover te praten en zo onze ervaringen te delen. Op deze manier kunnen we bijdragen aan de organisatie van de projecten en uitwisselingen, want naar onze mening weet niemand beter hoe een uitwisseling werkt dan iemand die er zelf aan heeft deelgenomen.

We are Junior Ambassadors or to put it differently; Elos Ambassadors. You might be thinking, what exactly is this? At present  we are a group of 10 girls (from different years and levels) who all went on exchange once or several times. We are the students that are engaged in the projects which concern Elos and the exchange projects. We all know a lot about it and are quite experienced in nearly everything with regards to our school and its Elos projects. We  share our ideas and our experiences and by doing this we try to make  every project more and more enjoyable. Together with the coordinators (the teachers who are engaged in Elos), we come together regularly, particularly when there is something concerning Elos. During these meetings we talk about our tasks as Ambassadors and share our ideas.

During the latest ‘inweek’ (the week that the students from all around Europe come to our school),some ambassadors went on an excursion with the exchange students and others helped with the family dinner which was organized for the exchange students and their families.  We also went to primary schools to give the “group 8” children information about what Elos means for our school. We were also present at the Open Day of our school and gave information about Elos to our future pupils by means of a quiz.

We have been asked to write about our motivation to become  Elos Ambassadors and why we like it so much. For us (Cato Kral and Jaidy De Caluwé) that was not a difficult question to answer. We both love travelling and going on exchanges, and we also love meeting new people and getting to know their cultures. We are not shy at all and love sharing our experiences and stories. By doing this we can contribute to the organization of the projects and the exchanges, because we genuinely think that nobody knows more about exchanges than an exchange student.

EPAS in de lessen

Het Europees Parlement Ambassador School-programma (EPAS) heeft lesmateriaal voor de onderbouw en de bovenbouw.

Het lesmateriaal voor de ONDERBOUW is geschikt voor de bovenbouw van het vmbo, de onderbouw van mavo/havo/vwo en voor niveau 2 en 3 van het mbo. Het programma bestaat uit 6 lesmodules die ook in Engels, Frans en Duits verkrijgbaar zijn. De modules beslaan circa 9 tot 12 lesuren en zijn ook digitaal verkrijgbaar. Leerlingen kunnen zelfstandig werken in de digitale versie. De module bevat de volgende onderwerpen:

1) Een korte geschiedenis van de EU 4) Europa zonder grenzen?!
2) Jij en de Europese Unie: Invloeden op jouw leven 5) De waarden van Europa
3) Beslissingen nemen op EU niveau 6) Jouw stem in Europa

Voor de meer geïnteresseerde leerling hebben wij een lesmodule over de toetredingscriteria van een nieuwe lidstaat tot de EU. Deze module is ook in het Engels verkrijgbaar en in interactieve digitale versie.

Voor het lesmateriaal van de BOVENBOUW maken we gebruik van:

– Europa. Het kennismagazine voor jongeren
– Hoe werkt de Europese Unie
– Milieu

Deze documenten zijn in alle 24 officiële EU-talen te verkrijgen en worden begeleid door een vragenlijst in NL en EN. Met behulp van deze vragenlijst krijgen de leerlingen inzicht in de historische achtergrond van de Europese samenwerking, ze leren hun mening over de EU-samenwerking te beargumenteren en er wordt ingegaan op de verschillende EU-verdragen en -instellingen. Om deze vragen te beantwoorden hebben leerlingen het lesboek en internet nodig. Voor de leraren is er een handleiding met antwoorden beschikbaar.

www.eu2016.nl
De lessen gaan niet over de instanties van de Europese Unie. Ze draaien om uitwisseling van ervaringen, meningen en ideeën over Europese onderwerpen.