Examen 2020

Rooster CE-I 2021
het rooster volgt nog

Examenreglementen
Examenreglement def WRL 2020 – 2021

draaiboek havo/vwo
Het draaiboek examen havo/vwo wordt later in het schooljaar gepubliceerd.

draaiboek vmbo-bb/kb/tl

De draaiboeken examens vmbo bb/kb/tl worden later in het schooljaar gepubliceerd.