Examen 2020

Rooster CE-I 2020
https://www.examenblad.nl/examenrooster

Examenreglementen

EINDEXAMENREGLEMENT HV 2019-2020 definitief

EINDEXAMENREGLEMENT vmbo 2019-2020 definitief

draaiboek havo/vwo

Het draaiboek examen havo/vwo wordt later in het schooljaar gepubliceerd.

draaiboek vmbo-bb/kb/tl

De draaiboeken examens vmbo bb/kb/tl worden later in het schooljaar gepubliceerd.