Extra aanbod

Tweetalig onderwijs (TTO) Double Fun

Wie het Engels beheerst, kan de wereld aan. Engels is de voertaal in de internationale gemeenschap. Op de middelbare school is Engels een belangrijk vak. Alle leerlingen in Nederland doen er examen in. Op het Wiringherlant doen we er nog een schepje bovenop. Leerlingen van havo en atheneum kunnen tweetalig onderwijs volgen. Dat betekent dat in de eerste drie leerjaren meer dan de helft van de lessen in het Engels wordt gegeven. Daarnaast zijn burgerschap en persoonsvorming terugkerende elementen in de les. Onze leerkrachten zijn daarvoor speciaal opgeleid. Aardrijkskunde wordt ‘geography’, geschiedenis ‘history’, wiskunde ‘maths’ en gym ‘physical education’. Na drie jaar tto doe je een Cambridge Checkpoint examen in English en maths. Twee keer per jaar doen alle tto-leerlingen mee aan een interactief theaterstuk en gaan we op excursie naar musea met een Engelstalige rondleiding. Na drie jaar doe je een Cambridge examen. En niet alleen in de klas, maar ook daarbuiten praten we Engels met elkaar. Dat lijkt misschien eng, maar we bouwen het langzaam op. Met tweetalig onderwijs verleg je grenzen en word je wereld groter. Nice? Very nice.

Sportklas
Altijd in beweging

Skeeleren, windsurfen, BMX’en; het zijn geen sporten die je verwacht tijdens de normale gymles. Maar op het Wiringherlant kun je je er toch aan wagen. Tenminste, als je in de sportklas zit. Ben je een sporter, dan ben je hier op je plek. Leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar krijgen naast het vaste lesprogramma twee uur extra sport.

Ben je benieuwd hoe je het doet met waterskiën, kickboksen of dansen? Wij dagen je graag uit. Niveau is niet belangrijk, wel motivatie. Ouders zijn betrokken en verzorgen het vervoer naar de sportlocaties en we sporten allemaal in dezelfde outfit. Ben jij een teamspeler, kun je goed samenwerken en doorzie je snel de tactiek van de tegenstander? In de sportklas ontdek je niet alleen nieuwe sporten, maar leer je ook jezelf kennen.

Global Citizen Network
Wereldburgers

We zijn onderdeel van een internationale samenleving, waarin mensen zich steeds makkelijker en vrijer bewegen. Om vakantie te vieren, te werken en te wonen. We beseffen dat ook onze leerlingen wereldburgers zullen worden en dat we hen als school daarop moeten voorbereiden. ‘Open naar de wereld’ staat prominent in ons schoolmotto.

Als Global Citizen Network school bieden wij leerlingen tal van ingangen om andere culturen, gewoontes en tradities te leren kennen. Niet alleen gaan we in ons reguliere lesprogramma dieper in op internationale ontwikkelingen en vraagstukken en de positie van Nederland daarin. We hebben binnen het Global Citizen Network ook intensieve relaties met tal van Europese scholen. Je werkt samen met leeftijdsgenoten van over de grens aan projecten rond concrete thema’s, zoals ‘sport & nature’ en ‘local job opportunities’. Je doet dat niet alleen in een digitale omgeving, maar gaat ook bij elkaar op bezoek via uitwisselingsprogramma’s. Dat de wereld groter is dan Wieringerwerf en Nederland, is geen nieuws. Maar als ‘Global Citizen’ zie je ook hoe leuk, interessant en kleurrijk die wereld kan zijn.

Jongerenrechtbank
‘Dit is onze uitspraak’

Het Wiringherlant is een school waar leerlingen over het algemeen prettig met elkaar en met docenten omgaan. Maar als zich een ruzie of conflict voordoet, maken we daar ook graag een leermoment van. We hebben op school een jongerenrechtbank. Deze rechtbank bestaat uit leerlingen die speciaal zijn opgeleid om te bemiddelen in conflicten. Altijd erop gericht om samen tot een oplossing te komen waarmee partijen verder kunnen. Dat noemen we ‘herstelrecht’.

School, ouders en betrokkenen zelf moeten ermee instemmen dat hun zaak wordt voorgelegd aan de jongerenrechtbank. De jongerenrechtbank is een initiatief van Stichting Jongerenrechtbanken Nederland en wordt in samenwerking met rechtbank, openbaar ministerie en politie georganiseerd. Wij waren de vijfde school in Nederland met zo’n rechtbank. Jaarlijks worden nieuwe ‘junior-rechters’ geselecteerd. Zie jij jezelf al recht spreken?

Bring Your Own Device (BYOD)

Leerlingen met een device, het is een vertrouwd beeld op het Wiringherlant. Neem je eigen device mee naar school, is ons motto. Steeds meer vakken gebruiken lesmethodes, die ook een online component bevatten. De maatschappij digitaliseert, het onderwijs volgt deze trend, en als school gaan we daarin mee. 

Hollands Kroon Businessschool
Hoe ondernemend ben jij?

Zit er een ondernemer in jou? Er is maar één manier om dat uit te vinden: door je als ondernemer te gaan gedragen! Die ruimte krijg je op het Wiringherlant. Welkom op de ‘Hollands Kroon Businessschool’. Toegankelijk voor havo- en atheneumleerlingen in de bovenbouw. Als je de economische richting op gaat, kun je de wereld van het bedrijfsleven en de markt gaan verkennen. Wat houdt een ondernemingsplan in? Hoe werkt de aandelenhandel? Hoe zorg je voor een goede boekhouding?

 Natuurlijk leer je dat niet voor niks. Want je gaat als rasechte ondernemer ook zelf een product of dienst ontwikkelen en promoten. Een sleutelhanger die je kunt terugvinden met je mobiele telefoon; een voedselpakket met producten die officieel over de houdbaarheidsdatum heen zijn, maar nog perfect eetbaar zijn; die ideeën zijn al eerder uitgevoerd door leerlingen van de Hollands Kroon Businessschool. Maar je verzint vast weer iets origineels.

Duurzaamheidslab
Samen werken aan een schone wereld

Een beter milieu begint bij het Wiringherlant! Wij voelen ons verantwoordelijk voor een schone en leefbare wereld. Ons splinternieuwe ‘duurzaamheidslab’ is daar een bewijs van. Regelmatig hebben we ‘gastleerlingen’. Want het duurzaamheidslab staat open voor kinderen van 10 tot en met 14 jaar. Dus ook leerlingen van de basisschool kunnen zich hier uitleven. Zij werken samen met de onderbouw van het Wiringherlant aan projecten. Zo maken zij al kennis met de ‘middelbare’ en wordt de overgang naar het voortgezet onderwijs minder groot. In het duurzaamheidslab staat ondernemend en onderzoekend leren centraal en gaan leerlingen aan de slag met thema’s rondom duurzaamheid.

Activiteitenweken samen erop uit

Leren is meer dan alleen lessen volgen. Naast de gewone lessen organiseren we drie keer per jaar voor alle klassen en afdelingen een activiteitenweek. In die weken ga je op excursie, bezoek je musea en theatervoorstellingen, doe je mee aan verschillende activiteiten binnen en buiten de school, wordt er vakoverstijgend en projectmatig gewerkt en kun je je inschrijven voor verschillende workshops.

Tijdens deze weken staan onderzoekend en ondernemend leren centraal. We vinden het belangrijk dat je niet alleen in de school, maar ook buiten de school leert, ervaringen opdoet en de wereld om ons heen ontdekt.

 

Ondernemend en onderzoekend leren

Uitdagen, stimuleren, motiveren. Het zijn kernwoorden in ons onderwijs. In de dynamische samenleving van de 21e eeuw is het niet meer genoeg om kinderen uit te rusten met kennis en kunde. Zij moeten ook leren om zelfstandig dingen aan te pakken, verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken. Wij willen dat onze leerlingen de regie in hun eigen leerproces nemen. We reiken niet de antwoorden aan, wij moedigen hen aan om die antwoorden zelf te vinden. Natuurlijk zijn we er om hen daarbij te begeleiden en zo nodig op te vangen.

Top