Extra aanbod

Ondernemend
en onderzoekend leren

Uitdagen, stimuleren, motiveren. Het zijn kernwoorden in ons onderwijs. In de dynamische samenleving van de 21e eeuw is het niet meer genoeg om kinderen uit te rusten met kennis en kunde. Zij moeten ook leren om zelfstandig dingen aan te pakken, verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken. Wij willen dat onze leerlingen de regie in hun eigen leerproces nemen. We reiken niet de antwoorden aan, wij moedigen hen aan om die antwoorden zelf te vinden. Natuurlijk zijn we er om hen daarbij te begeleiden en zo nodig op te vangen.

Tweetalig onderwijs (TTO)
Double Fun

Wie het Engels beheerst, kan de wereld aan. Engels is de voertaal in de internationale gemeenschap. Op de middelbare school is Engels een belangrijk vak. Alle leerlingen in Nederland doen er examen in. Op het Wiringherlant doen we er nog een schepje bovenop. Leerlingen van havo en atheneum kunnen tweetalig onderwijs volgen. Dat betekent dat in de eerste drie leerjaren meer dan de helft van de lessen in het Engels wordt gegeven. Daarnaast zijn burgerschap en persoonsvorming terugkerende elementen in de les. Onze leerkrachten zijn daarvoor speciaal opgeleid. Aardrijkskunde wordt ‘geography’, geschiedenis ‘history’, wiskunde ‘maths’ en gym ‘physical education’. Na drie jaar tto doe je een Cambridge Checkpoint examen in English en maths. Twee keer per jaar doen alle tto-leerlingen mee aan een interactief theaterstuk en gaan we op excursie naar musea met een Engelstalige rondleiding. Na drie jaar doe je een Cambridge examen. En niet alleen in de klas, maar ook daarbuiten praten we Engels met elkaar. Dat lijkt misschien eng, maar we bouwen het langzaam op. Met tweetalig onderwijs verleg je grenzen en word je wereld groter. Nice? Very nice.

Global Citizen Network
Wereldburgers

We zijn onderdeel van een internationale samenleving, waarin mensen zich steeds makkelijker en vrijer bewegen. Om vakantie te vieren, te werken en te wonen. We beseffen dat ook onze leerlingen wereldburgers zullen worden en dat we hen als school daarop moeten voorbereiden. ‘Open naar de wereld’ staat prominent in ons schoolmotto.

Als Global Citizen Network school bieden wij leerlingen tal van ingangen om andere culturen, gewoontes en tradities te leren kennen. Niet alleen gaan we in ons reguliere lesprogramma dieper in op internationale ontwikkelingen en vraagstukken en de positie van Nederland daarin. We hebben binnen het Global Citizen Network ook intensieve relaties met tal van Europese scholen. Je werkt samen met leeftijdsgenoten van over de grens aan projecten rond concrete thema’s, zoals ‘sport & nature’ en ‘local job opportunities’. Je doet dat niet alleen in een digitale omgeving, maar gaat ook bij elkaar op bezoek via uitwisselingsprogramma’s. Dat de wereld groter is dan Wieringerwerf en Nederland, is geen nieuws. Maar als ‘Global Citizen’ zie je ook hoe leuk, interessant en kleurrijk die wereld kan zijn.

 

 

Duurzaamheidslab
Samen werken
aan een schone wereld

Een beter milieu begint bij het Wiringherlant! Wij voelen ons verantwoordelijk voor een schone en leefbare wereld. Ons splinternieuwe ‘duurzaamheidslab’ is daar een bewijs van. Regelmatig hebben we ‘gastleerlingen’. Want het duurzaamheidslab staat open voor kinderen van 10 tot en met 14 jaar. Dus ook leerlingen van de basisschool kunnen zich hier uitleven. Zij werken samen met de onderbouw van het Wiringherlant aan projecten. Zo maken zij al kennis met de ‘middelbare’ en wordt de overgang naar het voortgezet onderwijs minder groot. In het duurzaamheidslab staat ondernemend en onderzoekend leren centraal en gaan leerlingen aan de slag met thema’s rondom duurzaamheid.

Activiteitenweken 
samen erop uit

Leren is meer dan alleen lessen volgen. Naast de gewone lessen organiseren we drie keer per jaar voor alle klassen en afdelingen een activiteitenweek. In die weken ga je op excursie, bezoek je musea en theatervoorstellingen, doe je mee aan verschillende activiteiten binnen en buiten de school, wordt er vakoverstijgend en projectmatig gewerkt en kun je je inschrijven voor verschillende workshops.

Tijdens deze weken staan onderzoekend en ondernemend leren centraal. We vinden het belangrijk dat je niet alleen in de school, maar ook buiten de school leert, ervaringen opdoet en de wereld om ons heen ontdekt.

 

Top