verlof/verzuim

Ziekte of ander verzuim

Bij ziekte van leerlingen of onverwacht ander verzuim stellen de ouders/verzorgers de school tussen 07.30 en 08.30 uur telefonisch op de hoogte (0227-513830). Bij terugkeer op school levert de leerling een verzuimkaart, ondertekend door een ouder/verzorger, in bij de conciërge. Deze kaart is te verkrijgen bij de conciërge of via de website (ouders > formulieren) te downloaden.

  • Is een medische afspraak van tevoren bekend dan wordt de school, ook van tevoren, hierover geïnformeerd via een verzuimkaart.
  • Leerlingen die op school ziek worden, melden zich af bij de conciërge.
  • Bij overige absenties dient van tevoren verlof aangevraagd te worden bij de afdelingsleider. Dit geldt bijvoorbeeld in geval van een bruiloft-, begrafenis- of vakantieverlof.

VERZUIMKAART zwart

Extra verlof

Een leerling mag nooit zomaar van school wegblijven. Alleen in uitzonderingsgevallen krijgt uw kind extra verlof.

Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties om een dag van school wilt houden. Voor dit zogenoemde ‘extra verlof’ zijn regels opgesteld. Hierbij geldt dat er sprake moet zijn van ‘gewichtige omstandigheden’ (situaties die gelegen zijn buiten de wil van ouders en/ of leerling).

In onderstaande link treft u de voorwaarden en het aanvraagformulier aan:

extra verlof voor leerplichtigen