GLOBAL CITIZEN NETWORK

Wereldburgers

We zijn onderdeel van een internationale samenleving, waarin mensen zich steeds makkelijker en vrijer bewegen. Om vakantie te vieren, te werken en te wonen. We beseffen dat ook onze leerlingen wereldburgers zullen worden en dat we hen als school daarop moeten voorbereiden. ‘Open naar de wereld’ staat prominent in ons schoolmotto.

Als Global Citizen Network school bieden wij leerlingen tal van ingangen om andere culturen, gewoontes en tradities te leren kennen. Niet alleen gaan we in ons reguliere lesprogramma dieper in op internationale ontwikkelingen en vraagstukken en de positie van Nederland daarin. We hebben binnen het Global Citizen Network ook intensieve relaties met tal van Europese scholen. Je werkt samen met leeftijdsgenoten van over de grens aan projecten rond concrete thema’s, zoals ‘sport & nature’ en ‘local job opportunities’. Je doet dat niet alleen in een digitale omgeving, maar gaat ook bij elkaar op bezoek via uitwisselingsprogramma’s. Dat de wereld groter is dan Wieringerwerf en Nederland, is geen nieuws. Maar als ‘Global Citizen’ zie je ook hoe leuk, interessant en kleurrijk die wereld kan zijn.

Top