havo/atheneum

Als je naar het havo gaat, dan haal je na vijf jaar een diploma waarmee je naar het hoger beroepsonderwijs (hbo) kan, of kunt doorstromen naar het atheneum. Met een vwo-atheneum diploma kan je na zes jaar op de middelbare school gezeten te hebben, naar de universiteit (wetenschappelijk onderwijs). De eisen die aan jou gesteld worden, zijn op het atheneum hoger dan op de havo en daar weer hoger dan op het vmbo.

Top