Groep 8 havo en atheneum

Je hebt vanuit je basisschool het advies havo/vwo of vwo gekregen. Dan start je in onze onderbouw havo-atheneum.

Hoe ziet die onderbouw er uit?

In het eerste jaar zit je in de brugklas en krijg jij verschillende theorie– en praktijkvakken. Daarnaast werk je ook in groepjes aan leuke projecten die te maken hebben met die vakken. Aan het eind van jouw eerste schooljaar maak je je definitieve keuze voor havo of atheneum. Als je in de derde klas zit, word je voorbereid op de bovenbouw. Dat is belangrijk, want dan kun je gaan nadenken over wat je later wilt worden of welke vervolgstudie je wilt gaan doen.

Jouw mentor en de LOB-coördinator (LOB staat voor Loopbaanoriëntatie en –Begeleiding) bereiden in het derde leerjaar je keuzes voor die je hebt voor het programma in de bovenbouw.”Dit doe jij samen met je mentor, de LOB-coördinator, je ouders/verzorgers, de afdelingsleider en jouw docenten.

Je kunt de keuze maken uit één van de vier profielen:

Cultuur en Maatschappij,

Economie en Maatschappij,

Natuur en Gezondheid of

Natuur en techniek.
De bovenbouw

In de bovenbouw wordt het allemaal een beetje anders. Je werkt gerichter aan het profiel en de vakken die je zelf gekozen hebt. Je werkt nog zelfstandiger en je wordt stapsgewijs voorbereid op het eindexamen in een van de volgende profielen.

Cultuur en Maatschappij: Binnen dit profiel krijg jij voornamelijk lessen over cultuur en talen. Daarnaast leer je over communicatie, muziek, kunst en maatschappelijke onderwerpen als rechten, politiek, onderwijs, geschiedenis of hulpverlening. Ben jij creatief? Dan spreekt dit profiel je vast aan!

Economie en Maatschappij: Met dit profiel kun je ook veel kanten op. Binnen dit profiel krijg je veel economische vakken. Misschien is dit iets voor jou als jij ondernemer of financieel adviseur wilt worden.

 Natuur en Gezondheid:Binnen het profiel Natuur en Gezondheid nemen de vakken biologie en scheikunde een belangrijke plaats in. Wil je meer de technische kant op? Dan kun je ook nog kiezen uit andere natuurwetenschappelijke vakken zoals wiskunde B, natuurkunde en/of informatica. Lijkt het werken in de gezondheidszorg of in een laboratorium jou iets? Dan is dit profiel de juiste keuze.

Natuur en Techniek:
Hier krijg je de meeste exacte vakken. Met dit profiel word je niet alleen voorbereid op een technische richting, je kunt ook vervolgopleidingen doen die gericht zijn op bijvoorbeeld natuur-, aard- en milieuwetenschappen, informatica of technische communicatie. Dit profiel is voor de techneuten en bèta-leerlingen. Zie jij jezelf later als webdesigner, technisch specialist, logistiek ontwerper of procesmanager worden in de weg- en waterbouw? Dan zit je met deze profielkeuze goed.