Herkansingen havo en vwo

Via onderstaande link meld je je aan voor de herkansingen. De herkansingsdata dit
schooljaar zijn: 26 november 2018,  5 februari 2019 en 4 april 2019.

havo inschrijving https://elo.wiringherlant.nl/course/view.php?id=251
vwo inschrijving https://elo.wiringherlant.nl/course/view.php?id=295