Herkansingen vmbo tl 3 en 4

Herkansingen vmbo-tl 3

 

Omdat leerjaar 3 vmbo gtl geen PTA (planning van toetsing en afsluiting) heeft is het aan de vakdocent om te bepalen welke toetsen er gegeven worden en welke toetsen herkanst mogen worden.

De vakken kunstvakken (kv1) en maatschappijleer hebben nog wel een PTA in vmbo 3 gtl.
Voor het vak kv1 dienen alle opdrachten met een voldoende beoordeeld te worden. Maatschappijleer organiseert aan het eind van het schooljaar een eigen herkansing, hierover worden de leerlingen t.z.t. geïnformeerd.

 

Procedure aanmelden herkansingen vmbo-tl 4

 

In het 4e  leerjaar vmbo tl hebben de leerlingen 3 keer de mogelijkheid om één van de tot dan gemaakte herkansbare pta-toetsen te herkansen. Het hoogst behaalde resultaat telt.
 
De leerlingen kunnen via Moodle digitaal een herkansing aanvragen. Vanaf het moment dat het herkansingsformulier beschikbaar is op Moodle, is er een week de tijd om het herkansingsformulier digitaal te verwerken. In het “Programma van Toetsing en Afsluiting” (PTA) staat bij ieder vak aangegeven welke toetsen herkansbaar zijn, het PTA kunt u op de website terugvinden.
 
Aanmeldingsprocedure
Als leerlingen dit schooljaar op Moodle hebben ingelogd dan zien zij daar ”Herkansing 4TL” staan.
Alle vmbo tl 4-leerlingen kunnen zich hier aanmelden voor de herkansing. Is de leerling dit schooljaar nog niet op Moodle ingelogd geweest, dan kan hij/zij de eerste keer gebruikmaken van het leerlingennummer en als wachtwoord de postcode van het thuisadres invoeren waarbij de letters hoofdletters moeten zijn. Daarna ziet men “Herkansing 4TL” staan waar men de herkansing kan aanvragen.
 
Herkansingen 2017-2018
 
 
herkansingsformulier beschikbaar op Moodle:
uiterste aanmelddatum herkansingsformulier op Moodle:
datum herkansing:
 
Herkansing 1:
08 november 2017
15 november 2017 tot 21:00 uur
27 november 2017
Herkansing 2:
25 januari 2018
01 februari 2018 tot 21:00 uur
13 februari 2018
Herkansing 3:
19 maart 2018
26 maart 2018 tot 21:00 uur
05 april 2018
 
Wanneer er problemen zijn rondom de aanmelding kan de leerling zich wenden tot mevr. Van Uum via uum@wiringherlant.nl