Agenda

27-10-2021

leerlingbezoekdagen voor vmbo lj 4

28-10-2021

Dag van de Duitse en Franse taal

28-10-2021

toetsweek 1 voor havo 5 en ath 6 (van 28 okt t/m 4 nov)

Groep 8-ers in het duurzaamheidslab

Vandaag waren de eerste groep 8-ers bij ons in het duurzaamheidslab. 
Het 10 -14 onderwijs is nu echt van start!

Richtlijnen na de zomervakantie

Na de zomervakantie zijn er vanuit de VO-raad nieuwe richtlijnen gepubliceerd.  

Oproep leerlinggeleding MR

Voor dit schooljaar zijn we op zoek naar een nieuw lid voor de leerlingengeleding van de MR. 

 

 

 

Schoolgids

De schoolgids geeft een overzicht van alles wat onze school, rsg Wiringherlant, doet om ervoor te zorgen dat jij jouw talenten op je eigen manier kan ontwikkelen.

Download hier de schoolgids 2021-2022. 

Tweetalig onderwijs (TTO) Double Fun

Wie het Engels beheerst, kan de wereld aan. Engels is de voertaal in de internationale gemeenschap. Op de middelbare school is Engels een belangrijk vak. Alle leerlingen in Nederland doen er examen in. Op het Wiringherlant doen we er nog een schepje bovenop. Leerlingen van havo en atheneum kunnen tweetalig onderwijs volgen. Dat betekent dat in de eerste drie leerjaren meer dan de helft van de lessen in het Engels wordt gegeven.

Sportklas
Altijd in beweging

Skeeleren, windsurfen, BMX’en; het zijn geen sporten die je verwacht tijdens de normale gymles. Maar op het Wiringherlant kun je je er toch aan wagen. Tenminste, als je in de sportklas zit. Ben je een sporter, dan ben je hier op je plek. Leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar krijgen naast het vaste lesprogramma twee uur extra sport.

Global Citizen Network
Wereldburgers

We zijn onderdeel van een internationale samenleving, waarin mensen zich steeds makkelijker en vrijer bewegen. Om vakantie te vieren, te werken en te wonen. We beseffen dat ook onze leerlingen wereldburgers zullen worden en dat we hen als school daarop moeten voorbereiden. ‘Open naar de wereld’ staat prominent in ons schoolmotto.

Extra aanbod

Ieder kind heeft aanleg en talenten, maar soms is het nog niet duidelijk waar die precies liggen. Met ons ruime aanbod krijgen leerlingen de kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daardoor ‘worden zij wie zij zijn’.

Wiringherlant, dat is mijn school!

 

Top