‘Dit is onze uitspraak’

Wiringherlant is een school waar we prettig met elkaar omgaan. Maar als zich een ruzie of conflict voordoet, maken we daar ook graag een leermoment van. We hebben op school een jongerenrechtbank. Deze rechtbank bestaat uit leerlingen die speciaal zijn opgeleid om te bemiddelen in conflicten. Altijd erop gericht om samen tot een oplossing te komen waarmee partijen verder kunnen. Dat noemen we ‘herstelrecht’.

Top