KLANKBORDGROEP

We vinden het belangrijk dat leerlingen betrokken zijn bij onze school en met ons meedenken.
Iedere klas vaardigt klassenvertegenwoordigers af naar de klankbordgroep. Deze bijeenkomsten worden drie keer per jaar georganiseerd. De klassenvertegenwoordigers gaan dan in gesprek met de schoolleiding over hoe zij de school ervaren.

Top