KLANKBORDGROEP

We vinden het belangrijk dat ouders met ons meedenken. Twee keer per jaar worden er klankbordgroepgesprekken voor de ouders/verzorgers van leerlingen georganiseerd. Ook zij zijn dan in de gelegenheid hun advies over zaken met betrekking tot de school te bespreken met de schoolleiding. Er is een aparte klankbordgroep voor de tto-opleiding.

Wilt u hier meer informatie over of deelnemen aan de klankbordgroep? Stuur dan een email naar info@wiringherlant.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen. 

Top