Leerlingenraad + MR

De leerlingenraad is een groep leerlingen die praat over allerlei onderwerpen die te maken hebben met onze school, vaak zijn dat dingen die wij aan school willen veranderen of verbeteren. De leerlingenraad is er ook om allerlei activiteiten te organiseren, zoals schoolfeesten. De onderwerpen die de leerlingenraad bespreekt worden of door ons zelf uitgevoerd of besproken met de schoolleiding om samen met hen tot een oplossing te komen.

De leerlingenraad is ook vertegenwoordig in de Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR) waar we kunnen mee beslissen over school. In de leerlingenraad zitten leerlingen van alle niveaus.
Als je vragen hebt, stuur dan een mailtje naar: leerlingenraad@wiringherlant.nl
Onze leden:

Jade Iliohan, voorzitter
Mirjam van Enkhuizen
Tim Verwoerd
Nancy van der Meer
Gideon Komen
Anne van Lieshout
Thomas van Bunderen
Kim van Sinderen
Kayleigh Huisman
Yalisa Gorsselink

 

Voor informatie over de MR, klik hier.