Rooster

Het rooster in Zermelo

Op de Zermelo Portal kun je je lesrooster bekijken. Leerlingen en personeel loggen in met hun schoolaccount.
Roosterwijzigingen zijn direct zichtbaar in Zermelo. Het gaat om bijvoorbeeld lokaalwisselingen, verplaatsingen van lessen, ingeplande activiteiten of uitval van een les door ziekmelding van een docent.

Let op: deze wijzigingen zijn niet altijd direct zichtbaar in Magister.

Er worden geen roosters en vervangingsroosters meer gepubliceerd op de Wiringherlant site en op de borden in school.
Zermelo heeft een app ontwikkeld, waarmee de docenten en leerlingen hun rooster kunnen bekijken. De eventuele wijzigingen worden daarin ook direct zichtbaar.
Via de Zermelo Portal kun je deze app koppelen aan je Android of Apple telefoon en/of tablet.

Een handleiding voor het gebruik van de portal staat op de helpsite van Zermelo. Je kunt de volgende informatie gebruiken om te kijken hoe je gebruik kunt maken van Zermelo: