Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut

Op onze school geldt het leerlingenstatuut van SOVON. Het leerlingenstatuut bevat een overzicht van de rechten en plichten van de leerlingen. Het leerlingenstatuut ligt ter inzage op de administratie en in de mediatheek en is te downloaden via onderstaande link.  https://www.sovon.nu/assets/docs/userfiles/leerlingen-ouders/LeerlingenstatuutSOVON201720191.pdf
Het leerlingenstatuut van SOVON is voor onze school vertaald in regels om het bieden van onderwijs en opvoeding in een modern, prettig en veilig klimaat mogelijk te maken. Dit betekent dat deze regels een positief uitgangspunt hebben en ook het belang van de leerling dienen.