LEERLINGENRAAD EN
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De leerlingenraad is een groep leerlingen die praat over allerlei onderwerpen die te maken hebben met onze school, vaak zijn dat dingen die wij aan school willen veranderen of verbeteren. De leerlingenraad is er ook om allerlei activiteiten te organiseren, zoals schoolfeesten. De onderwerpen die de leerlingenraad bespreekt worden of door ons zelf uitgevoerd of besproken met de schoolleiding om samen met hen tot een oplossing te komen.

De leerlingenraad is ook vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad (MR). Hier kunnen de leerlingen meebeslissen over school. 
Als je vragen hebt, stuur dan een mailtje naar: leerlingenraad@wiringherlant.nl 

Top