Lenteschool

Om het onnodig zittenblijven terug te dringen is dit jaar opnieuw de lenteschool gestart. De lenteschool, als pedagogische interventie, past in de visie van de school.

Gezien de ervaring van de vorige jaren waarin de lenteschool een korte periode, de meivakantie, besloeg, hebben we ervoor gekozen de lessen over een langere periode aan te bieden en het accent te verleggen van vakinhoudelijke kennis naar het aanbrengen van de juiste studievaardigheden. De reden hiervoor is dat leerlingen die de lenteschool met succes afgesloten hebben, toch weer vervallen in hun oude studiepatroon en op dezelfde problemen stuiten als voorheen. Dat hopen we door het spreiden van de lessen en het aanbod dat geënt is op studievaardigheden te voorkomen.

De leerlingen uit vmbo 2 en 3, havo 3 en 4, en vwo 4 en 5 komen in aanmerking voor de lenteschool. Tijdens de lessen wordt op basis van het huiswerk gewerkt aan de studievaardigheden voor ieder vak. De lenteschool geeft de mogelijkheid twee toetsen in te halen op donderdag 3 mei. Het behaalde resultaat kan het oude cijfer vervangen waardoor de mogelijkheid tot overgaan vergroot wordt. De basis voor de rest van het schooljaar en volgende jaren wordt  gelegd. De toets is een ijkmoment waarna nog verder wordt gebouwd aan de basis voor dit en volgend schooljaar.

Wanneer een leerling deelneemt aan de lenteschool wordt door de ouders/verzorgers een brief ondertekend. In deze brief staat onder andere de prestatie vermeld die moet worden geleverd. Door het ondertekenen van de brief gaan de ouders en leerlingen akkoord met de regels van de lenteschool.

De lenteschool wordt afgesloten met een certificaat en een terugkoppeling van de ervaringen met de leerlingen naar de docenten/mentoren.