Missie en Kernkwaliteiten

Wiringherlant is een kleinschalige, brede, openbare scholengemeenschap. In een veilige en prettige leeromgeving krijgen leerlingen kwalitatief goed onderwijs. Dit onderwijs gaat verder dan het reguliere lesprogramma en sluit aan op persoonlijke behoeftes en talenten. Met een gevarieerd aanbod aan - extra - activiteiten dagen wij leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen. We stimuleren onderzoekend en ondernemend leren en bereiden jongeren zo voor op de wereld van nu en morgen.

Goed onderwijs

Het Wiringherlant staat voor kwalitatief goed onderwijs. Wij zijn trots op onze goede vak- en examenresultaten. Enthousiaste docenten, activerende en inspirerende werkvormen en ‘leren door te doen en toepassen’ halen bij leerlingen het beste naar boven. Het ontwikkelen van goede digitale vaardigheden is in de huidige maatschappij van belang. Vanaf de brugklas brengen de leerlingen hun eigen device mee in de klas. Iedere leerling is uniek. We bieden maatwerk in onderwijsaanbod en ondersteuning. 

Top