De inspectie

Rsg Wiringherlant valt onder het Regionaal Inspectiekantoor Voortgezet Onderwijs te Utrecht.