Het bevoegd gezag

Rsg Wiringherlant valt onder het bestuur van:

de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (de SOVON)
Postbus 9081
1800 GB
Alkmaar
Tel (072) 567 10 67
Fax (072) 567 10 50
bmo@sovon.nu
www.sovon.nu

Sinds 1 januari 2011 heeft de SOVON een nieuwe structuur waardoor het bestuur van de stichting en het toezicht daarop zijn gescheiden in twee aparte organen. Het bestuur wordt sindsdien gevormd door het college van bestuur en het toezicht wordt uitgeoefend door de raad van toezicht.

Sinds 1 juni 2018 is dr. R.B.M Rigter voorzitter van de College van Bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord. De raad van toezicht bestaat uit de volgende vijf leden:

 • mw. mr. A.J. van der Veen, voorzitter
 • mw. M. de Rijke-Roest, lid
 • dhr. dr. J. Talsma, lid
 • dhr. L.A. Pannekeet, lid
 • dhr. drs. K.W. Hau RA, lid

Naast onze eigen scholengemeenschap maken nog acht andere openbare scholen deel uit van deze stichting:

 • Murmellius Gymnasium, Alkmaar
 • Stedelijk Dalton College, Alkmaar
 • Berger Scholengemeenschap, Bergen
 • osg Willem Blaeu, Alkmaar
 • Huygens College, Heerhugowaard
 • Van der Meij College, Alkmaar
 • De Polsstok, school voor praktijkonderwijs, Alkmaar
 • De Viaan, school voor praktijkonderwijs, Alkmaar